Belasting betalen over een letselschadevergoeding

Veel slachtoffers die na een aanrijding een vergoeding voor hun letselschade ontvangen, vragen of die vergoeding belastingvrij is. Het antwoord daarop is: ja en nee. Ja, een letselschadevergoeding iv belastingvrij in Box 1. Een vergoeding mag dus nooit als gemist inkomen worden aangemerkt en blijft daardoor dus buiten de belastingheffing in Box 1. De verzekeringsmaatschappij die een vergoeding uitkeert, moet daarom een belastinggarantie afgeven.

Aan de andere kant kan een vergoeding voor letselschade wel belastbaar zijn, namelijk in Box 3: Inkomen uit  sparen en beleggen. Als de vergoeding boven het vrijgestelde bedrag uitkomt, moet er jaarlijks een klein percentage (afhankelijk van hoeveel er op de spaarrekening staat) worden betaald.

Tegenwoordig bepaalt de belastingdienst ook via het verzamelinkomen in hoeverre er recht bestaat op toeslagen, kortingen etc. Dat heet de vermogensbijtellingsregeling. Bijzonder vermogen wordt niet meegeteld en daaronder valt ook smartengeld. Maar let dus op: ontvangt u een vergoeding wegens letselschade en hebt u subsidies, kortingen etc. dan kunt u die kwijtraken. Ook kan uw eigen bijdrage voor allerlei zaken (WMO) omhoog gaan.